فارسی

نوشتن و خواندن پیام ها در Thunderbird Storage در C#.NET

Thunderbird یک برنامه مشتری ایمیل منبع باز است که به شما امکان می دهد چندین سرور ایمیل را پیکربندی کنید و به پیام های ایمیل آنها دسترسی داشته باشید. این امکان را برای شما فراهم می کند تا ایمیل های چند حساب را در یک مکان واحد مدیریت کنید. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد پیام‌های ایمیل را در فضای ذخیره‌سازی Thunderbird به صورت برنامه‌نویسی ایجاد کرده و به آنها دسترسی داشته باشید. بر همین اساس، در این مقاله نحوه نوشتن و خواندن پیام ها بر روی ذخیره سازی Thunderbird در C#.NET را یاد خواهید گرفت.
مارس 19, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز