فارسی

خواندن فایل های Outlook MSG در سی شارپ

MSG یک فرمت فایل محبوب است که توسط MS Outlook برای ذخیره پیام‌های ایمیل، مخاطبین، قرار ملاقات‌ها و غیره استفاده می‌شود. در حین کار با اتوماسیون ایمیل از داخل برنامه‌های NET، ممکن است لازم باشد فایل‌های MSG را بخوانید. برای انجام این کار، این مقاله نحوه تجزیه و خواندن فایل‌های Outlook MSG در سی شارپ را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، نحوه واکشی پیوست‌ها از یک فایل MSG را به صورت برنامه‌ریزی نشان خواهیم داد.
ژانویهٔ 18, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز