فارسی

ورق زدن تصاویر به صورت برنامه ریزی شده در C#.NET

در حین کار با تصاویر، ممکن است اغلب نیاز داشته باشید که تصاویر را به صورت برنامه ای ورق بزنید. بسته به سناریوها، ممکن است بخواهید تصاویر را به صورت عمودی یا افقی برگردانید. در این مقاله یاد می گیرید که چگونه تصاویر را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ برگردانید. شما به راحتی می توانید از این ویژگی در برنامه های پردازش یا ویرایش تصویر دات نت خود استفاده کنید.
دسامبر 21, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز