فارسی

اضافه کردن واترمارک به کاربرگ های اکسل با استفاده از سی شارپ

واترمارک یکی از راه های محافظت از فایل های اکسل در برابر استفاده غیرقانونی است. اغلب، یک واترمارک مالکیت محتوای دارای حق چاپ را مشخص می کند. در این مقاله با افزودن واترمارک به فایل های اکسل به صورت برنامه ای آشنا می شوید. به ویژه، این مقاله نحوه اضافه کردن واترمارک به کاربرگ های اکسل با استفاده از C# را پوشش می دهد.
ژوئیهٔ 6, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز