فارسی

رسم اشکال در جاوا: خطوط، کمان ها، بیضی ها و مستطیل ها

در موارد خاص، ممکن است لازم باشد با کشیدن اشکالی مانند دایره، خطوط، مستطیل و غیره اشیاء مختلفی ایجاد کنید. همچنین ممکن است مجبور شوید این اشکال را برای حاشیه نویسی روی تصاویر بکشید. در این مقاله با نحوه ترسیم اشکال به صورت برنامه نویسی در جاوا آشنا می شوید. به ویژه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه خطوط، بیضی ها، کمان ها و مستطیل ها را بکشید و تصاویر آنها را ایجاد کنید.
نوامبر 11, 2022 · 7 دقیقه · عثمان عزیز