فارسی

اضافه کردن، درج یا کشیدن متن روی PNG، JPEG، TIFF، نماد، تصویر GIF با استفاده از C#

ما تصاویر زیادی را برای اطلاعات بصری می بینیم یا ایجاد می کنیم. گاهی اوقات لازم است متنی را روی یک تصویر اضافه یا ترسیم کنید به گونه ای که هیچ کس دیگری نتواند آن متن را تغییر دهد. واترمارک تصویر یکی از رایج ترین نمونه هاست. به همین ترتیب، برچسب زدن یا بازبینی تصاویر نیز ممکن است به کشیدن متن نیاز داشته باشد.
فوریهٔ 28, 2021 · 5 دقیقه · فرحان رضا