فارسی

تبدیل DWF یا DWFX به OBJ در سی شارپ

فایل DWF یا DWFX یک فایل طراحی دو بعدی یا سه بعدی است که می تواند شامل متن، گرافیک، داده یا مدل های سه بعدی باشد. در حالی که، فایل OBJ Wavefront یک فرمت فایل تعریف هندسه است که شامل هندسه سه بعدی مانند موقعیت هر راس، مختصات بافت، راس عادی و غیره است. در سناریوهای خاصی، ممکن است بخواهید یک فایل DWF یا DWFX را به یک فایل OBJ تبدیل کنید. مطابق با چنین شرایطی، این مقاله نحوه تبدیل یک فایل DWF یا DWFX به یک فایل OBJ را به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ پوشش می‌دهد.
مهٔ 29, 2022 · 2 دقیقه · فرحان رضا