فارسی

تبدیل DWG به FBX به صورت برنامه نویسی در سی شارپ

فایل های DWG نقشه های CAD هستند که معمولاً توسط برنامه های کاربردی معماری یا مهندسی استفاده می شوند. در حالی که فایل های FBX برای سازگاری داده ها بین چندین برنامه مدل سازی سه بعدی استفاده می شود. در برخی از حالات، ممکن است بخواهید یک فایل DWG را به فرمت FBX تبدیل کنید. در این مقاله نحوه تبدیل فایل DWG به FBX به صورت برنامه نویسی در سی شارپ توضیح داده شده است.
مارس 14, 2022 · 2 دقیقه · فرحان رضا