فارسی

تبدیل DWG به Jpeg2000 در سی شارپ

از فایل‌های DWG، می‌توانیم نقشه‌های دو بعدی یا سه بعدی را به صورت پویا به اسناد Jpeg2000 صادر کنیم. فایل های DWG توسط نرم افزار CAD ایجاد و پشتیبانی می شوند. این تبدیل امکان اشتراک گذاری نقشه ها را در قالب قابل حمل فراهم می کند. این مقاله به شما نشان می دهد که چگونه یک فایل DWG را با استفاده از C# به Jpeg2000 تبدیل کنید.
اکتبر 2, 2022 · 4 دقیقه · دنیس دمنکو