فارسی

با جاوا فایل DWG/DXF CAD را به تصویر JPG، PNG، GIF تبدیل کنید

فایل های DWG برای ذخیره نقشه ها در قالب دو بعدی یا سه بعدی استفاده می شود در حالی که DXF فرمت تبادل نقشه است که برای سازگاری داده های اتوکد با سایر برنامه ها استفاده می شود. شما می توانید DWG یا DXF را به فرمت های تصویر شطرنجی مانند JPG، PNG، GIF و غیره بر اساس نیاز خود تبدیل کنید. در این مقاله، شما با استفاده از جاوا، تبدیل فرمت های فایل CAD به تصاویر شطرنجی را به صورت برنامه نویسی می آموزید.
آوریل 20, 2021 · 4 دقیقه · فرحان رضا