فارسی

با استفاده از جاوا، ویدئوها را در ارائه های پاورپوینت جاسازی یا استخراج کنید

ارائه های پاورپوینت اغلب حاوی فریم های ویدئویی برای نشان دادن چیزی یا جذب مخاطب هستند. در بسیاری از موارد، از فیلم ها برای صرفه جویی در زمان و موثر ساختن ارائه ها استفاده می شود. در این مقاله با نحوه کار با فیلم های موجود در فایل های پاورپوینت به صورت برنامه نویسی آشنا می شوید. به ویژه، این مقاله نحوه جاسازی یا استخراج یک ویدیو در ارائه پاورپوینت با استفاده از جاوا را پوشش می دهد.
سپتامبر 20, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز