فارسی

جاسازی ویدیو در ارائه های پاورپوینت با استفاده از سی شارپ

از فریم های ویدئویی در ارائه های پاورپوینت برای نشان دادن چیزی یا جذب مخاطب استفاده می شود. اغلب، از ویدئوها برای صرفه جویی در زمان و موثرتر کردن ارائه ها استفاده می شود. در این مقاله نحوه کار با ویدیوها در ارائه ها به صورت برنامه ای را یاد می گیرید. به ویژه، این مقاله نحوه جاسازی یا استخراج یک ویدیو در ارائه پاورپوینت با استفاده از C# را پوشش می دهد.
سپتامبر 17, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز