فارسی

با استفاده از C++ ویدیو را در ارائه های پاورپوینت جاسازی کنید

Microsoft PowerPoint این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که فریم های ویدئویی را به ارائه های پاورپوینت خود اضافه کنید. از ویدیوها می توان برای افزایش کیفیت ارائه ها و کمک به انتقال بهتر پیام به مخاطب استفاده کرد. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که بخواهید ویدیوها را به صورت برنامه‌نویسی به ارائه‌های پاورپوینت اضافه کنید. برای این منظور، این مقاله به شما آموزش می دهد که چگونه با استفاده از C++ ویدیو را در ارائه های پاورپوینت جاسازی کنید.
اکتبر 15, 2021 · 5 دقیقه · محمد احمد