فارسی

تبدیل ایمیل های EML و MSG به PDF در سی شارپ

ممکن است سناریوهای مختلفی وجود داشته باشد که شما باید محتوای ایمیل ها را در برنامه های وب یا دسکتاپ خود جاسازی کنید. در چنین مواردی می توانید پیام های ایمیل را به قالبی تبدیل کنید که به راحتی قابل جاسازی و نمایش باشد. یکی از راه حل های ممکن تبدیل ایمیل به PDF است. این مقاله راهنمای گام به گام و نمونه کد نحوه تبدیل پیام ایمیل به PDF با استفاده از سی شارپ را ارائه می دهد.
ژانویهٔ 7, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز