فارسی

رمزگذاری و رمزگشایی فایل های اکسل با استفاده از جاوا

MS Excel طیف گسترده ای از ویژگی ها را برای نگهداری و تجزیه و تحلیل یکپارچه داده ها در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید محاسبات را انجام دهید، نمودارها را تولید کنید و همچنین منطق سفارشی خود را با استفاده از ماژول های VBA تعریف کنید. با دانستن اهمیت داده ها در صفحات گسترده، MS Excel به شما اجازه می دهد تا از کتاب های کار با استفاده از رمزگذاری محافظت کنید. علاوه بر این، برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، می توانید از فایل های اکسل با رمز عبور محافظت کنید. مطابق با آن، این مقاله نحوه رمزگذاری/رمزگشایی و محافظت از فایل های اکسل با رمز عبور با استفاده از جاوا را پوشش می دهد.
فوریهٔ 2, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز