فارسی

PS یا EPS را به Word DOCX یا DOC در جاوا تبدیل کنید

EPS یا PS فایل های پست اسکریپتی هستند که می توانند برای قرار دادن گرافیک های مختلف استفاده شوند. در برخی از حالات، ممکن است لازم باشد یک فایل EPS یا PS PostScript را به یک سند Word به عنوان فایل DOCX یا DOC تبدیل کنید. این مقاله تبدیل فرمت فایل EPS به Word DOCX را با استفاده از جاوا پوشش می دهد.
اکتبر 12, 2021 · 4 دقیقه · فرحان رضا