فارسی

تبدیل EPUB به TIFF در سی شارپ

EPUB یک استاندارد باز است که به نویسندگان اجازه می دهد اطلاعات دیجیتالی مانند کتاب های الکترونیکی، مجلات و سایر محتوای دیجیتال را در قالب فایلی ذخیره کنند که قابل پخش و خواندن آسان باشد. در این مقاله با نحوه تبدیل EPUB به تصویر TIFF در سی شارپ آشنا می شوید.
نوامبر 23, 2022 · 5 دقیقه · مزمل خان