فارسی

ایجاد، خواندن و ویرایش صفحات گسترده اکسل در ASP.NET MVC

در این مقاله با نحوه ایجاد، خواندن و ویرایش صفحات گسترده اکسل در یک برنامه ASP.NET MVC آشنا خواهید شد. برای این کار، ما یک برنامه صفحه گسترده متشکل از یک کنترل شبکه غنی از ویژگی ها برای نمایش و ویرایش فایل های اکسل، همانطور که در زیر نشان داده شده است، ایجاد می کنیم.
اوت 25, 2021 · 6 دقیقه · عثمان عزیز