فارسی

تبدیل فایل های اکسل به HTML در Node.js

فایل های اکسل به طور گسترده ای برای ذخیره و سازماندهی داده ها در قالب کاربرگ استفاده می شوند. علاوه بر این، می توانید محاسبات مختلف و همچنین تجزیه و تحلیل داده ها را انجام دهید. با این حال، در موارد خاص، شما باید فایل های اکسل را به فرمت های دیگر تبدیل کنید. برای مثال، ممکن است لازم باشد یک کاربرگ اکسل را به HTML یا تصویر تبدیل کنید تا آن را در برنامه وب یا دسکتاپ خود نمایش دهید. برای چنین مواردی، این مقاله نحوه تبدیل فایل های اکسل به HTML در برنامه های Node.js را پوشش می دهد. علاوه بر این، نحوه استفاده از گزینه های اضافی برای سفارشی کردن HTML تبدیل شده را خواهید آموخت.
فوریهٔ 11, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز