فارسی

تبدیل Excel XLS XLSX به PDF در پایتون

امروزه PDF به یک فرمت فایل استاندارد برای تبادل اسناد تبدیل شده است. فرمت های مختلف اسناد محبوب قبل از به اشتراک گذاری در اینترنت به PDF تبدیل می شوند. Excel به PDF یکی از سناریوهای محبوب تبدیل است که در آن کاربرگ ها به صفحات PDF فقط خواندنی تبدیل می شوند. مطابق با آن، این مقاله نحوه تبدیل فایل های اکسل XLSX یا XLS به PDF با استفاده از پایتون را پوشش می دهد.
آوریل 2, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز