فارسی

تبدیل Excel XLS به Word DOC در پایتون

در موارد مختلف، شما باید داده های صفحه گسترده را از فایل های اکسل به اسناد Word وارد کنید. در این مقاله یاد می گیرید که چگونه این عملیات را به صورت برنامه نویسی از داخل برنامه های پایتون خود انجام دهید. به ویژه، نحوه تبدیل فایل اکسل به فرمت ورد در پایتون را نشان خواهیم داد. مراحل و نمونه کد ارائه شده در این مقاله برای تبدیل XLS به DOC، XLS به DOCX، XLSX به DOC و XLSX به DOCX معتبر است.
اکتبر 7, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز