فارسی

Mail Merge در اسناد Word با استفاده از C# یا VB.NET - .NET Mail Merge API

در این مقاله، من به شما نشان خواهم داد که چگونه می توانید MS Word Mail Merge را با استفاده از C# یا VB.NET بدون MS Word یا Office Interop انجام دهید. Aspose.Words for .NET یک Word API غنی و قدرتمند است که همه ویژگی‌های اولیه و همچنین توسعه یافته MS Word Mail Merge را ارائه می‌کند. این به شما امکان می دهد نامه ها، پاکت نامه ها، گزارش ها، فاکتورها و انواع دیگر اسناد را در فرم های ویندوز، برنامه های کاربردی وب ASP.
ژوئیهٔ 14, 2020 · 11 دقیقه · عثمان عزیز