فارسی

با استفاده از C# VB.NET، یادداشت ها را از PDF به XFDF وارد یا صادر کنید

حاشیه نویسی اغلب برای افزودن توضیحات، توضیحات، جزئیات یا نظرات به برخی اسناد استفاده می شود. در فایل های PDF، حاشیه نویسی اغلب استفاده می شود و ممکن است لازم باشد آنها را به فرمت XFDF وارد یا صادر کنید. با استفاده از C# یا VB.NET به راحتی می توانید حاشیه نویسی را به صورت برنامه نویسی وارد یا صادر کنید.
نوامبر 12, 2020 · 4 دقیقه · فرحان رضا