فارسی

تبدیل CF2 به BMP در سی شارپ

ما می توانیم نقشه های دو بعدی یا سه بعدی را از فایل های CF2 به اسناد BMP به صورت برنامه ریزی شده صادر کنیم. فایل های CF2 توسط برنامه های CAD ایجاد و پشتیبانی می شوند. چنین تبدیلی امکان اشتراک گذاری نقشه ها را در قالب قابل حمل فراهم می کند. در این مقاله با نحوه تبدیل فایل CF2 به BMP با استفاده از سی شارپ آشنا می شوید.
آوریل 8, 2022 · 4 دقیقه · دنیس دمنکو