فارسی

اسکن برگه پاسخ حباب در Java - برگه OMR JPG

برای اسکن برگه پاسخ حباب در جاوا، این پست وبلاگ را دنبال کنید. Aspose.OMR for Java کلاس ها و روش هایی را برای ساختن یک برگه خوان JPG OMR به صورت برنامه نویسی ارائه می دهد.
فوریهٔ 15, 2024 · 5 دقیقه · محمد مصطفی