فارسی

ایجاد Clipping Path در تصاویر TIFF با استفاده از C#

Clipping Path یک مسیر برداری بسته است که برای انتخاب بخشی از تصویر که باید قابل مشاهده باشد استفاده می شود. هنگامی که مسیر برش ایجاد می شود، بخشی از تصویر خارج از مسیر برش شفاف یا نامرئی می شود. در Adobe Photoshop، تکنیک Clipping path اغلب برای حذف پس‌زمینه از تصاویر و عکس‌ها استفاده می‌شود. در این مقاله، نحوه ایجاد یک مسیر برش در تصاویر TIFF را به صورت برنامه نویسی با استفاده از سی شارپ یاد خواهید گرفت.
اوت 31, 2020 · 4 دقیقه · عثمان عزیز