فارسی

تبدیل Visio به PDF در پایتون

Microsoft Visio یک برنامه گرافیکی وکتور محبوب است. این امکان ترسیم انواع نمودارهای حرفه ای ساده یا پیچیده، فلوچارت ها، جدول زمانی و غیره را فراهم می کند. در موارد خاص، ممکن است نیاز به تبدیل نمودارهای Visio به اسناد PDF داشته باشید. در این مقاله با نحوه تبدیل طراحی Visio به PDF در پایتون آشنا خواهید شد.
سپتامبر 14, 2022 · 4 دقیقه · مزمل خان