فارسی

درج یا استخراج تصاویر از فایل OneNote در سی شارپ

از فایل های OneNote برای یادداشت برداری استفاده می شود. در شرایط خاص، ممکن است لازم باشد تصویری را در یک سند OneNote .one استخراج یا درج کنید. این مقاله نحوه درج یا استخراج تصاویر از یک فایل OneNote با استفاده از C# را پوشش می دهد.
اکتبر 5, 2021 · 3 دقیقه · فرحان رضا