فارسی

استخراج تصاویر از اسناد Word در سی شارپ

تصاویر نقش مهمی برای نشان دادن اطلاعات کلیدی در اسناد Word دارند. علاوه بر این، آنها سند را جذاب تر می کنند و ارائه آن را بهبود می بخشند. به عنوان یک برنامه نویس، ممکن است شغلی برای استخراج تصاویر تعبیه شده در اسناد Word DOCX یا DOC پیدا کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه استخراج تصاویر از اسناد Word را به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از سی شارپ پوشش می‌دهد. همچنین نحوه ذخیره تصاویر استخراج شده در محل مورد نظر را مشاهده خواهید کرد.
نوامبر 30, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز