فارسی

استخراج تصاویر از ارائه های پاورپوینت در پایتون

تصاویر راه ارتباطی موثری هستند که محتوا را زنده می کند. به همین دلیل است که تصاویر به طور گسترده در صفحات وب، اسناد، ارائه ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرند. ارائه های پاورپوینت MS معمولاً با متن کمتر و اشیاء و تصاویر گرافیکی بیشتر ساخته می شوند. بنابراین، هنگام پردازش برنامه ها، ممکن است نیاز به استخراج تصاویر همراه با متن داشته باشید. برای انجام این کار، این مقاله نحوه استخراج تصاویر از ارائه های PPT یا PPTX در پایتون را پوشش می دهد.
ژانویهٔ 26, 2022 · 5 دقیقه · عثمان عزیز