فارسی

ایجاد و خواندن برگه OMR با بارکد در سی شارپ

نحوه ایجاد و خواندن یک برگه OMR با بارکد در سی شارپ با استفاده از Aspose.OMR for .NET API را بیاموزید. این API جامع و با کاربری آسان، ویژگی‌ها و گزینه‌های مختلفی را ارائه می‌کند و آن را به یک راه‌حل قدرتمند و همه‌کاره برای طیف وسیعی از برنامه‌های OMR تبدیل می‌کند.
سپتامبر 25, 2023 · 5 دقیقه · مزمل خان