فارسی

استخراج داده ها از جداول در PDF با استفاده از سی شارپ

PDF به یکی از پرکاربردترین فرمت های سند در زمینه های متعدد تبدیل شده است. در موارد مختلف، از آن برای تولید فاکتورهایی استفاده می شود که به نظر می رسد داده ها به صورت جدولی هستند. در چنین مواردی، ممکن است لازم باشد PDF را تجزیه کنید تا داده ها را از جداول به صورت برنامه نویسی بخوانید. برای رسیدن به این هدف، مقاله نحوه استخراج داده ها از جداول PDF با استفاده از C# را پوشش می دهد.
ژوئن 10, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز