فارسی

استخراج داده ها از جداول در PDF با استفاده از جاوا

PDF یکی از فرمت های سند حاکم این روزها است. از متن، گرافیک، جداول، حاشیه نویسی و طیف وسیعی از عناصر دیگر پشتیبانی می کند. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد داده ها را از جداول در اسناد PDF مانند فاکتورها استخراج کنید. برای دستیابی به این هدف از نظر برنامه‌ریزی، مقاله نحوه استخراج داده‌ها از جداول در PDF با استفاده از جاوا را پوشش می‌دهد.
اکتبر 11, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز