فارسی

افزودن، ویرایش و حذف فهرست مطالب در Word Document در سی شارپ

فهرست مطالب (TOC) در یک سند Word به شما یک نمای کلی از محتوای یک سند می دهد. علاوه بر این، به شما امکان می دهد به بخش خاصی از سند بروید. در این مقاله نحوه کار با فهرست مطالب در اسناد Word را به صورت برنامه نویسی با استفاده از سی شارپ یاد خواهید گرفت. به ویژه، این مقاله نحوه افزودن، استخراج، به روز رسانی یا حذف فهرست مطالب در اسناد Word را پوشش می دهد.
مارس 2, 2021 · 6 دقیقه · عثمان عزیز