فارسی

استخراج متن از اسناد Word در سی شارپ

استخراج متن از اسناد Word اغلب در سناریوهای مختلف انجام می شود. به عنوان مثال، برای تجزیه و تحلیل متن، استخراج بخش های خاصی از یک سند و ترکیب آنها در یک سند واحد و غیره. در این مقاله با نحوه استخراج متن از اسناد ورد به صورت برنامه نویسی در سی شارپ آشنا می شوید. علاوه بر این، نحوه استخراج محتوا بین عناصر خاص مانند پاراگراف ها، جداول و غیره را به صورت پویا توضیح خواهیم داد.
دسامبر 6, 2021 · 13 دقیقه · عثمان عزیز