فارسی

استخراج متن از اسناد Word در جاوا

استخراج متن از اسناد Word اغلب در سناریوهای مختلف انجام می شود. به عنوان مثال، برای تجزیه و تحلیل متن، استخراج بخش های خاصی از یک سند و ترکیب آنها در یک سند واحد و غیره. در این مقاله نحوه استخراج متن از اسناد ورد به صورت برنامه نویسی در جاوا را خواهید آموخت. علاوه بر این، نحوه استخراج محتوا بین عناصر خاص مانند پاراگراف ها، جداول و غیره را به صورت پویا توضیح خواهیم داد.
ژوئیهٔ 22, 2022 · 14 دقیقه · عثمان عزیز