فارسی

جستجو و استخراج متن از PDF به صورت برنامه نویسی با استفاده از سی شارپ

متن را از اسناد PDF استخراج کنید. می توانید از یک صفحه یا منطقه خاص یا کل فایل PDF استخراج کنید. خواندن متن با استفاده از زبان NET C#.
مهٔ 16, 2020 · 9 دقیقه · فرحان رضا