فارسی

متن را از PDF در پایتون استخراج کنید

استخراج متن از PDF می تواند برای اهداف مختلفی مانند تجزیه و تحلیل متن مورد نیاز باشد. در این مقاله قصد داریم نشان دهیم که استخراج متن از یک فایل PDF در پایتون چقدر آسان است. علاوه بر این، با نحوه استخراج متن و ذخیره در یک فایل TXT آشنا خواهید شد.
سپتامبر 29, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز