فارسی

استخراج متن از فایل های پاورپوینت با استفاده از ++C

ممکن است در سناریوهایی قرار بگیرید که باید متن فایل پاورپوینت را در یک پایگاه داده یا فایلی ذخیره کنید. انجام این کار به صورت دستی زمان بر و کارآمدتر خواهد بود. راه بهتر این است که استخراج را به صورت برنامه ای انجام دهید. برای این منظور، در این مقاله نحوه استخراج متن از فایل های پاورپوینت با استفاده از ++C به شما آموزش داده می شود.
آوریل 10, 2021 · 4 دقیقه · محمد احمد