فارسی

استخراج متن از اسناد Word در پایتون

استخراج متن از اسناد Word اغلب در سناریوهای مختلف انجام می شود. به عنوان مثال، برای تجزیه و تحلیل متن، استخراج بخش های خاصی از یک سند و ترکیب آنها در یک سند واحد و غیره. در این مقاله نحوه استخراج متن از اسناد ورد به صورت برنامه نویسی در پایتون را خواهید آموخت. علاوه بر این، نحوه استخراج محتوا بین عناصر خاص مانند پاراگراف ها، جداول و غیره را به صورت پویا توضیح خواهیم داد.
نوامبر 25, 2021 · 13 دقیقه · عثمان عزیز