فارسی

افزودن، استخراج و حذف ماکروهای VBA در پاورپوینت با استفاده از جاوا

ماکروهای VBA برای انجام کارهای تکراری، تولید نمودارها و فرم ها و غیره در ارائه های پاورپوینت استفاده می شوند. در حین کار با ارائه ها به صورت برنامه ای، ممکن است لازم باشد ماکروهای VBA را دستکاری کنید. مطابق با آن، در این مقاله، نحوه افزودن، استخراج یا حذف ماکروهای VBA در ارائه های پاورپوینت با استفاده از جاوا را خواهید آموخت.
اوت 3, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز