فارسی

واکشی ایمیل ها از سرور POP3 در پایتون

Post Office Protocol (POP3) یک پروتکل ایمیل محبوب است که برای واکشی ایمیل از سرورهای ایمیل استفاده می شود. برای کار با پیام های ایمیل در صندوق پستی، ابتدا باید به سرور POP3 اتصال برقرار کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه اتصال به سرور POP3 از داخل یک برنامه پایتون را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، شما یاد خواهید گرفت که چگونه پیام های ایمیل را از یک سرور POP3 در پایتون واکشی کنید.
مارس 1, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز