فارسی

XBRL Viewer Online

در این مقاله، ما یک برنامه رایگان و آسان برای استفاده مبتنی بر وب XBRL Reader را بررسی خواهیم کرد. ما همچنین به شما نشان خواهیم داد که چگونه به صورت برنامه نویسی خواننده XBRL خود را توسعه دهید.
نوامبر 2, 2023 · 4 دقیقه · مزمل خان

فایل های XBRL را در پایتون بخوانید

در این مقاله با نحوه خواندن فایل های XBRL به صورت برنامه نویسی در پایتون آشنا خواهید شد. می توانید اشیا یا عناصری مانند مرجع طرحواره، زمینه، واحد، موارد و غیره را از اسناد XBRL یا iXBRL بخوانید و استخراج کنید.
نوامبر 25, 2022 · 3 دقیقه · مزمل خان

اعتبار سنجی سند XBRL در پایتون

شما به راحتی می توانید سند نمونه XBRL یا سند iXBRL را به صورت برنامه نویسی در پایتون با استفاده از API اعتبار سنجی پایتون XBRL اعتبار سنجی کنید. در این مقاله، نحوه اعتبارسنجی اسناد نمونه XBRL در پایتون را یاد خواهید گرفت.
اکتبر 25, 2022 · 4 دقیقه · مزمل خان

XBRL را در پایتون تجزیه کنید

به راحتی می توانید سند XBRL یا iXBRL را به صورت برنامه نویسی در پایتون تجزیه کنید. شما اشیا یا عناصری مانند مرجع طرحواره، زمینه، واحد، موارد و غیره را از فایل XBRL می خوانید و استخراج می کنید. در این مقاله، نحوه تجزیه اسناد نمونه XBRL در پایتون را خواهید آموخت.
اوت 19, 2022 · 3 دقیقه · مزمل خان

با استفاده از پایتون فایل XBRL ایجاد کنید

شما به راحتی می توانید یک سند نمونه XBRL را به صورت برنامه نویسی در پایتون ایجاد کنید. می توانید اشیا یا عناصری مانند مرجع طرحواره، زمینه، واحد، موارد و غیره را به فایل XBRL اضافه کنید. در این مقاله، نحوه ایجاد اسناد نمونه XBRL با استفاده از پایتون را یاد خواهید گرفت.
ژوئیهٔ 26, 2022 · 12 دقیقه · مزمل خان