فارسی

یافتن و جایگزینی متن در اسناد Word با استفاده از جاوا

در این مقاله، نحوه یافتن و جایگزینی متن در اسناد Word (DOC/DOCX) را به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از جاوا نشان خواهم داد. راهنمای گام به گام و نمونه کد، سناریوهای مختلف یافتن و جایگزینی متن در اسناد Word را پوشش می دهد. MS Word یک راه آسان برای یافتن و جایگزینی متن در اسناد ارائه می دهد. یکی از موارد استفاده رایج برای یافتن و جایگزینی متن می‌تواند حذف یا جایگزینی اطلاعات حساس درون اسناد قبل از به اشتراک گذاشته شدن آنها بین نهادهای مختلف باشد.
ژوئن 16, 2020 · 6 دقیقه · عثمان عزیز