فارسی

یافتن و جایگزینی متن در صفحات گسترده اکسل با استفاده از C++

مایکروسافت اکسل به شما امکان می دهد داده ها را به صورت جدولی ذخیره کنید. علاوه بر آن، شما را قادر می سازد تا عملیات پیچیده ای را روی داده ها انجام دهید. کاربردهای اکسل از حفظ بودجه های ماهانه تا مدیریت داده های سازمانی به دلیل مجموعه وسیعی از ویژگی های آن است. در مقایسه با سایر ویژگی ها، یافتن و جایگزینی متن از جمله کارهای ساده تری است که می توانید در اکسل انجام دهید. این مقاله نحوه یافتن و جایگزینی متن در صفحات گسترده اکسل را به صورت برنامه نویسی با استفاده از C++ نشان می دهد.
فوریهٔ 11, 2021 · 3 دقیقه · محمد احمد

یافتن و جایگزینی متن در صفحات گسترده اکسل با استفاده از سی شارپ

صفحات گسترده اکسل تلاش های لازم برای حفظ داده های عظیم و انجام محاسبات پیچیده به صورت خودکار را به حداقل رسانده است. اتوماسیون اکسل دستاورد بزرگ بعدی بود که راه ایجاد صفحات گسترده اکسل و انجام انواع عملیات بر روی داده ها را به صورت برنامه ای ساده کرد. یافتن و جایگزینی متن در اکسل یکی از عملیات‌های متداول در اتوماسیون اکسل است. بنابراین، در این مقاله به شما نشان خواهم داد که چگونه می توانید متن در صفحات گسترده اکسل بزرگ را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ با چند خط کد پیدا کنید و جایگزین کنید.
فوریهٔ 15, 2020 · 3 دقیقه · عثمان عزیز