فارسی

متن را در فایل OneNote (.ONE) در جاوا پیدا و جایگزین کنید

از فایل های OneNote می توان برای سازماندهی وظایف مختلف استفاده کرد. به عنوان مثال، برنامه ریزی سفرهای خود، چک لیست یا طوفان فکری. علاوه بر این، ممکن است گاهی لازم باشد متنی را در یک سند OneNote پیدا کنید یا جایگزین کنید.
فوریهٔ 3, 2021 · 4 دقیقه · فرحان رضا