فارسی

یافتن و جایگزینی متن در پاورپوینت PPT در پایتون

هنگام پردازش اسناد دیجیتال، اغلب نیاز دارید که متن خاصی را در محتوا پیدا کرده و جایگزین کنید. این ممکن است زمانی لازم باشد که بخشی از اطلاعات قبل از به اشتراک گذاری اسناد سانسور شود. برای انجام این کار از نظر برنامه‌ریزی، این مقاله نحوه یافتن و جایگزینی متن در پاورپوینت PPT یا PPTX در پایتون را پوشش می‌دهد.
ژانویهٔ 10, 2022 · 4 دقیقه · عثمان عزیز