فارسی

ایجاد فلوچارت در پایتون

فلوچارت یک تصویر بصری از یک فرآیند است. از مجموعه ای از نمادها، به عنوان مثال، جعبه، الماس، و فلش استفاده می کند تا مراحل مربوطه و تصمیماتی که باید در هر مرحله گرفته شود را نشان می دهد. در این مقاله با نحوه ایجاد فلوچارت در پایتون آشنا می شویم.
مارس 18, 2024 · 3 دقیقه · مزمل خان