فارسی

با فونت های CFF، TrueType و Type1 با استفاده از C++ کار کنید

فونت ها بخشی جدایی ناپذیر از اسناد دیجیتال و صفحات وب هستند که برای تعریف ظاهر متن استفاده می شوند. از فایل‌های فونت برای ذخیره اطلاعات مربوط به فونت‌ها مانند سبک، وزن، اندازه و غیره استفاده می‌شود. ممکن است برای استخراج اطلاعات فونت‌ها را دستکاری کنید. برای چنین سناریوهایی، در این مقاله، نحوه بارگذاری و خواندن اطلاعات از فونت های TrueType، CFF، و Type1 را با استفاده از C++ یاد خواهید گرفت.
سپتامبر 30, 2020 · 5 دقیقه · عثمان عزیز