فارسی

اعمال فیلتر Gaussian Blur بر روی تصاویر در سی شارپ

در موارد خاص، ممکن است لازم باشد در برنامه های خود با فیلتر گاوسی تاری کار کنید. بر این اساس، این مقاله نحوه اعمال فیلتر گاوسی تاری بر روی تصاویر را به صورت برنامه‌ریزی در سی شارپ پوشش می‌دهد.
آوریل 24, 2022 · 3 دقیقه · فرحان رضا